nieprzeciwstawnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 25 camy się „dobrze robisz”. Natomiast znaczenia przeciwieństwa w antyfrazie nie osiąga się głosem wypowiadającego, lecz albo występują zwroty dla niej właściwe wywodzące się z przeciwstawienia, na przykład mówiąc lucus (światły) na to, co wcale nie jaśnieje, albo też zwykło się mówić w taki sposób, chociaż stosuje się nieprzeciwstawnie, jak kiedy chcemy coś wziąć, czego nie 30 ma, a powiadają nam „abundat” (jest tego mnóstwo) lub przez dodanie odpowiednich słów, aby rozumieć przeciwnie, niż wyrażają słowa użyte, na przykład „strzeż się go, bo to dobry człowiek”. I któż nawet nieuczony nie używa tych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sulowski, Jan (red.) 1973. Studia z historii semiotyki. II, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.