nieprzedzielony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciekań. Otóż doszedł on do wniosku, że całkowite naśladownictwo lotu ptaków jest dla człowieka zbyt trudne, że o własnych siłach lotu dokonać on nie potrafi i że wreszcie skrzydła latającego aparatu nie powinny być wzorowane na skrzydłach ptaka, lecz na skrzydłach nietoperza, ponieważ jak stwierdza, „skóra jego jest nieprzedzielona”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banaszczyk, Eugeniusz 1960. Karuzela pod gwiazdami, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.