nieprzekonywujący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze skłonności i zdolności badacza do odwracania stanowisk myślowych nieraz wynika wielostronność ujęcia zjawisk. Kiedy indziej wszakże upodobanie w kontrastach prowadzi do antynomii i do godzenia sprzeczności drogą nieprzekonywujących paradoksalnych sądów. Naczelną ambicją Focillon’a jest — dać syntezę idiograficznego ujęcia z nomotetycznym, ale zamiast odkrywcy praw występuje tu często prawodawca, którego władzy rzeczywistość ulega tylko pozornie. Bodaj że wolno zadać pytanie: czy chwilami nie wybija się tu ponad wszystko chęć realizowania znanej zasady estetycznej — jedności w rozmaitości?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.