nieprzekroczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mysłowe. Postulat ekonomicznej i społecznej opłacalności danej gałęzi produkcji wymaga zachowania określonych warunków w planowaniu, lokalizacji i realizacji zakładów przemysłowych wytwarzających zarówno środki produkcji, jak i środki konsumpcji. Jednym z tych warunków jest nieprzekroczenie granicy opłacalności dekoncentracji produkcji przemysłowej w toku dokonującej się korekty rozmieszczenia sił wytwórczych w kraju. Rola sietek dawnych drobnych miasteczek będzie natomiast poważnie wzrastać w miarę rozwoju metod produkcji rolnej i powiększania się jej wydajności, co ściśle się wiąże z dalszym wzrostem stopy życiowej w kraju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.