nieprzemyślanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Podnieś pan karton wyżej — mówię — to ja przeciągnę sznurek. — Chwyta tak nieudolnie i nieprzemyślanie, że wszystkie zabawki wysypują się na stół. Nowa robota i powtórne składanie. Zaciskam wargi, żeby nie wybuchnąć. Obdarowuję go drobnymi upominkami dla dzieci, wpycham wszystko bez ładu i składu do kartonu, sam przewiązuję sznurkami i odchodzę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozieł, Edward 1975. Wspomnienia wędrownego kramarza, wyd. 2 poszerz., Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.