nieprzeobrażony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rząt w grupie kontrolnej. Rozwój kośćca był normalny, nie występowało natomiast dojrzewanie płciowe, ani charakterystyczne dla dorosłych zwierząt zróżnicowanie narządów. Trzy takie osobniki — ssaki, będące odpowiednikami olbrzymich, nieprzeobrażonych kijanek — hodowano przez 200 do 300 dni. Niestety, zdechły one z przyczyn, które -nie pozwalają nam osądzić, czy zestarzałyby się one, czy nie, a u takich okaleczonych osobników starzenie się ocenione według krzywej długości życia nie byłoby chyba właściwym wskaźnikiem. Z drugiej strony,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Comfort, Alex 1968. Dlaczego się starzejemy?, tłum. J. Radzicki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.