nieprzepracowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obecnie walka o dyscyplinę pracy nie może ograniczać się jedynie do żądania likwidacji spóźnień i absencji w przemyśle lub likwidacji wypadków nieprzepracowania przez kołchoźników minimalnej ilości dniówek obrachunkowych. Produktywne wykorzystanie każdego dnia, każdej minuty czasu roboczego — takie są obecnie wymagania przodujących przedsiębiorstw. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ dyscyplina i zorganizowanie pomnażają siły każdego zespołu, przyśpieszają rozwój społeczeństwa radzieckiego ku wyższej fazie komunizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fiodorowa, A. T. 1952. Rola pracy socjalistycznej w komunistycznym wychowaniu mas pracujących, tłum. E. Wąsowicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.