nieprzepuszczany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ludność ciągnęła ze wszystkich stron z walizkami, tobołkami, resztkami ubrania i niezbędnymi naczyniami kuchennymi. Był to tłum o bardzo różnorodnym obliczu społecznym, jak również różnorodnym co do płci i wieku. Twierdzono, że mężczyźni młodzi mają być nieprzepuszczani...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Getter, Marek, Janowski, Andrzej (wyb. i oprac.) 1974. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. 2. Archiwalia, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.