nieprzereagowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oznaczenie CZT tą metodą polega na utlenianiu związków organicznych, zawartych w badanej próbce ścieków, roztworem K2Cr207 w środowisku silnie kwaśnym. Nadmiar nieprzereagowanego dwuchromianu potasowego odmiareczkowuje się roztworem siarczanu żelazawo-amonowego (solą Mohra) i oblicza się ilość tlenu, zużytego na utlenienie substancji organicznych, w mg/1 02...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.