nieprzerwalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sposób odwodnienia, z powodu silnego dopływu wód gruntowych, polegał na obni- pu, całym szeregiem pomp elektrycznych i parowych. Zastosowanie tego podwójnego sposobu było rzeczą szczególnych wysiłków technicznych. Utrzymanie istniejącego torowiska Poznań — Poznań Wschodni, na którym nieprzerwalnie odbywał się ruch kolejowy, obok wykopów pod opory nowych mostów, zarówno tutaj jak i na Cybinie, dokonano zapomocą prowizorycznych ścian drewnianych oporowych, wspartych na słupach żelaznych, których końce dolne zamocowano w blokach betonowych na poziomie wody gruntowej, górne zaś zakotwiono na poziomie żwirówki torów, do grupy pali, zabitych po południowej stronie torowiska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziurzyński, Antoni et al. (oprac.) 1934. Zarys budowy nowej centrali elektrycznej w związku z rozwojem elektrowni miejskiej w Poznaniu, Poznań : Dyrekcja Elektrowni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.