nieprzyciągający się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czną flokulacją. Można by przypuścić, że przy większej ilości antytoksyn otrzymujemy strąty złożone z jednej drobiny toksyny otoczonej pierścieniem antytoksyn, przy nadmiarze antygenu przeciwnie, jedna drobina anty toksyny łączy się z pierścieniem otaczających toksyn. Są to zatem strąty wzajemnie się nieprzyciągające lub mało przyciągające. Tam ąatomiast, gdzie kłaczkowanie występuje najszybciej, mogą to być strąty o wolnych wartościowościach, skupiających się zatem w większe zespoły i dzięki temu łatwo wypadające. Hipoteza ta (Marracka) tłumaczyła zatem nie tylko strefy zahamowania przy aglutynacji i precypitacji, ale również wrąskie strefy działania surowic antytoksycznych. Rycina nr 5. ilustruje ten stan rzeczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.