nieprzydatnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zostalibyśmy bowiem tylko z pojęciami znaczenia i prawdy, beztreściowo i nieprzydatnie na siebie wskazującymi. Żadne z nich nie będzie pomocne, chociaż może rodzić się w tym miejscu pokusa, aby odejść od pojęcia warunków prawdziwości na rzecz mniej określonego ogólnego pojęcia korelacji i powiedzieć po prostu, że reguły, które determinują znaczenia zdań, czynią to przez korelację zdań, użytych w pewnych warunkach kontekstowych, z pewnymi możliwymi stanami rzeczy. Jednym z powodów bezowocności takiego podejścia będzie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Stanosz, Barbara (wyb.) 1993. Filozofia języka, tłum. C. Cieśliński, B. Stanosz, T. Szubka, Warszawa : Fundacja Aletheia ; Wyd. Spacja
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.