nieprzytoczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogólne jest również sformułowanie związku myślowego. Jeśli nie wychodzić od teorii tekstu złożonego, takie właśnie ogólne ujęcie pozwala nie pominąć również przytoczeń o wprowadzeniu luźnym i zerowym, które często są odrzucane przez syntaktyków jako nieprzytoczenia. Często podstawą przytoczenia jest nie tyle jakość składniowa wprowadzenia, co jego leksyka. Mimo to pełne rozwinięcie zasady „zaczepiania myślowego” zachodzi dopiero chyba na terenie rozważań o tekście złożonym i jego powiązaniach. Wtedy nie tracąc dogodności, jaką daje określenie „my...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Górny, Wojciech 1966. Składnia przytoczenia w języku polskim //Wierzbicka A. 1966: 279-405
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.