nieprzyzdaniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stanisław Jodłowski przyznawał dyskusyjność statusu gramatycznego tego wyrazu. Opowiadał się za uznawaniem go za przyimek ze względu na to, że jest on przyimienny, nieszeregotwórczy, nieprzyzdaniowy, choć cechuje go dość swoisty konformizm: jako nie zmienia formy wyrazu, który pozornie upodrzędnia. Za przyimkowością jako przemawia też - według Jodłowskiego - możliwość synonimicznego zastąpienia połączeń ya&o+rzeczownik, konstrukcjami w chara&terze+rzeczownik, za (wzór), a także użyciem w tej funkcji narzędnika14...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Książek-Bryłowa, Władysława, Duda, Henryk (red.) 2000. Język polski. Współczesność, historia, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.