nieprzyzwoleniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Warto też zwrócić uwagę na „ostre” (intensywne) przeciwstawianie spójników ale, lecz w przeciwieństwie do zestawnego a w konstrukcjach nieprzyzwoleniowych. Nie jestem pewien, czy, jak sugeruje K. Pisarkowa, zdanie typu Nie żądam łasld, ale ją wyświadczam jest rzeczywiście przestawialne bez semantycznych ograniczeń. Wydaje mi się, że po zmianie szyku w zdaniu Wyświadczam, ale nie żądam laski lub Wyświadczam łaskę, ale jej nie żądam przeciwstawienie nie zachowało swojego pierwotnego sensu, że została zachwiana jego podstawa. Ciekawe jest, że kiedy w analizo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.