niepublicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z. zwykłe polega na pomówieniu innej osoby, grupy osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania. Sprawca nie popełnia jednak przestępstwa, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie był prawdziwy albo gdy sprawca działał w dobrej wierze, tj. w przeświadczeniu o prawdziwości zarzutu. Jeżeli zarzut uczyniono publicznie, sprawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zarzut był prawdziwy, a sprawca działał w obronie społ. uzasadnionego interesu (bądź był prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.