niepysznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiadomości dobre. Anglia i Francja ogłosiły, że znajdują się w stanie wojny z Rzeszą Niemiecką. Na ulicach grupki ludzi komentowały to z radością. Myśleliśmy, że teraz Niemcy wycofają się z tej awantury lub będą miały dwa fronty i w krótkim czasie niepysznie przegrają. 24. Bzura w rejonie przeprawy koło wsi Marynki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowski, Edmund, Młynarz, Kazimierz (wyb. i oprac.) 1970. Dni klęski, dni chwały. Wspomnienia Wielkopolan z Września 1939, Poznań : Wyd. Poznań­skie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.