nieróżniczkowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i pęd. Położenie — zgoda, ale jeśli ruch jest stochastyczny, to na ogół dopuszczalne są trajektorie symbolizowane przez krzywą nieróżniczkowalną (a nawet nieciągłą). Traci więc sens pojęcie prędkości, a tym samym — pędu. W dalszym ciągu nie będę już jednak wypominał Popperowi tego błędu — ostatecznie istotna była tu sama koncepcja cząstki w każdej chwili posiadającej jakieś położenie. ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.