nierównowartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) określony system przekonań. Wyrażając rzecz w upraszczającym, ale obrazowym skrócie, możemy powiedzieć, iż w społeczeństwie klasowym tym, co problematyczne, zajmuje się policja, zwalniając członków klasy od wątpliwości ideologicznych. Spostrzeżenie Mannheima zwraca uwagę także na epistemologiczną nierównowartość pozycji społecznych. Do tej ostatniej, bardzo istotnej kwestii będziemy musieli wrócić w innym miejscu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.