nieredukowalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzieliśmy, że niektórym matematykom ta właśnie intuic wydaje się „nieredukowalnie matematyczna”, że skłonni traktować ją jako część integralną nauki matematyczni (uznając jednocześnie, iż teza Churcha nie jest twierdzenie należącym integralnie do matematyki!). Intuicja ta, w żale...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.