niereduplikowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czynania czegoś”). Natomiast cząstka -va znaczy „zacząć coś robić z uporem lub impetem”, gdzie moment inicjalny jest wyraźnie zaznaczony, moment następny szybko się zbliża, a w perspektywie widać zakończenie. W przypadku niereduplikowanego kryptotypu A można posłużyć się zarówno -va, jak i -ni (z niewielkim niuansem znaczeniowym). Formant -ni wyraża wprawdzie tylko osiągnięcie stadium początkowego, ale znaczenie dynamiczne, perseweracyjne (uporczywe trwanie, kontynuacja) — immanentne dla tego kryptotypu — zapowiada, iż nieduratywny stan denotowany przez czasownik rzeczywiście dojdzie do skutku. To samo dotyczy cząstki -va, która podkreśla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.