niereferencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_95.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Wniosek: cechą odróżniającą użycie askryptywne od referencyjnego jest wewnątrzjęzykowa opozycja deskrypcji określonej z uszczegółowioną vs nieuszczegółowioną pozycją argumentową w zdaniach jednostkowych charakteryzujących. W aspekcie składniowym użycie referencyjne jest równoznaczne z funkcją podmiotu (i funkcjami ekwiwalentnymi podmiotowi) współwystępującego z realnie zastosowanym predykatem. Odróżnić je należy od niereferencyjnego użycia w funkcji podmiotu w zdaniach jednostkowych identyfikujących, mimo że podobnie jak w zdaniach charakteryzujących deskrypcja występuje z nieuszczegółowioną pozycją argumentową. Różnica pole...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.