nieregenerowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) E. rozwija się w oparciu o naturalne zasoby energii na Ziemi; rozróżnia się zasoby regenerowane, czyli odnawiane (energia promieni słonecznych padających na Ziemię, wiatrów, wód), i nieregenerowane (energia chem. paliw i energia jądrowa uzyskiwana w wyniku rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków), zasoby te nie są jeszcze dokładnie zbadane, toteż podawane wartości mają częściowo charakter szacunkowy; szczególnie mało rozpoznane są zasoby energetyczne Afryki, Ameryki Pd., Azji, Australii i obszarów podbieguno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.