nieregulaminowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po raporcie tym odprowadzono nieregulaminowo Einkranza od razu do aresztu, chociaż ukaranie winnego mogło nastąpić dopiero po upływie doby od ogłoszenia kary...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Zamojski, Karol 1954. W służbie junkrów pruskich, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.