nieregularnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Czas Kultury” swoim rodowodem sięga stanu wojennego, pierwszy zeszyt pisma ukazał się w 1985 roku. I jak wszystkie ogłaszane w kraju (a nie na emigracji) wydawnictwa podziemne był „nieregularnikiem”, dotarcie do poszczególnych numerów było utrudnione, a czasami zupełnie niemożliwe. Ingerowanie w organizm literatury, kultury, w myślenie społeczne wreszcie - było intelektualnym i moralnym obowiązkiem twórcy. „Czas Kultury” tej powinności pozostał wierny i dzisiaj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.