niereistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1520.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) wsza substancja Arystotelesa). Trzeba wyanalizować, co takiego jest w pojęciu nazwy jako podmiotu, co pozwalałoby ją trafnie stosować tylko do rzeczy. Według koncepcji tradycyjnej, przy której pozostaje Kotarbiński, odróżnia się w znaczeniu nazwy tylko treść i zakres (określane zresztą w sposób niereistyczny). Gdyby tak było, nie mogłoby dojść do fałszywego traktowania nie-rzeczy jako rzeczy. Musi być jeszcze coś, co powoduje, że nazwy mogą tworzyć idola ioii. Trzeba poszukać w nazwach nowych czynników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.