nierejestrowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do tablicy 4.10. włączone zostało saldo kredytowe głównie dlatego, aby móc rozporządzać całym przyrostem realnych dochodów rolniczych. Jak już wyżej pisaliśmy, saldo kredytowe może być uznane za pozycję dochodową z punktu widzenia tylko danego roku i to w razie nierejestrowania zmian w zadłużeniu gospodarki chłopskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gorzelak, Eugeniusz 1963. Dochody ludności rolniczej w Polosce w okresie 1955-1960, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.