nierelatywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jako część universale mniej ogólne posiada w swej treści nie tylko universale bardziej ogólne, ale także i inne [rzeczy]. Np. »człowiek« [zawiera w swej treści] nie tylko »zwierzę«, ale także »rozumność«. Tak więc »zwierzę« wzięte samo w sobie wcześniej jest poznane przez nas niż »człowiek«, ale »człowiek« jest wcześniej poznany aniżeli to, że »zwierzę« jest jego częścią”36. A w następnej odpowiedzi pisze: „Jakaś część może być dwojako poznana: raz nierelatywnie, czyli wzięta sama w sobie - i tak ujęta nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995a. Dzieła. T. 2. Realizm ludzkiego poznania, wyd. 2 popraw., Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.