nierelewancja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 17 	L. Bednarczuk (1972) wychodząc z faktu gramatycznej nierelewancji kolejności współrzędnych składników wypowiedzi stwierdza dwie zasadnicze zasady: ważność i następstwo (oprócz postaci fonetycznej i struktury rytmicznej). Otóż kolejność członów konstrukcji apozycyjnych także jest gramatycznie nierelewantna, mimo że są one podrzędne. Wynika to z faktu, że to kolejność decyduje o randze składniowej członów, a nie odwrotnie. Do konstrukcji apozycyjnych da się odnieść zasada ważności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kallas, Krystyna 1980. Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.