nierentownie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nieustający kryzys rolnictwa wschodnio-niemieckiego uwidacznia się w trwających od lat trudnościach na odcinku zaopatrzenia w żywność. Premier Grotewohl oświadczył przed kilku miesiącami, po raz któryś tam z rzędu, że produkcja rolnictwa musi rosnąć szybciej niż przewidziano w planie. Główną przyczyną kryzysu jest zmuszanie chłopów do kolektywizacji. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne pracują nierentownie, a na półtora miliona osób zatrudnionych w rolnictwie uciekło w ostatnich dziewięciu latach ponad 140 tysięcy do Niemiec zachodnich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.