nierepresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Właściwe rozpatrywanie tych problemów wymaga jednak — zdaniem autora — myślowego bodaj uwolnienia pierwotnej zasady realizmu od deformującej ją postaci zasady wydajności. Wymaga też przestudiowania koncepcji takiej cywilizacji, która nie opierałaby się na tłumieniu popędów, cywilizacji nierepresywnej, umożliwianej przez poziom kulturowy, osiągnięty dzięki zasadzie wydajności (tamże, s. 81). Służy temu zapowiadane przeze mnie już wcześniej odwołanie się autora do sfery mitów, wyobraźni — źródła nowej zasady — już tym razem hedonistycznego — realizmu, realizmu 120...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971a. Eros i rewolucja. Krytyka antropologii filozoficznej Herberta Marcuse, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.