nierodzimość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Qui cum legatis in senatum introductis de republica retulissent... W takich wypadkach polszczyzna posłużyłaby się zaimkiem wskazującym, ewentualnie poprzedzonym jakimś spójnikiem parataktycznym i a. To, że konstrukcję tego typu znajdujemy w zasadzie w tekstach średniowiecznych, stanowiących tłumaczenie, oraz u pisarzy XVI w. pozostających pod silniejszym wpływem składni klasycznych autorów, uzasadnia właśnie przypuszczenie o jej nierodzimości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.