niesentymentalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Starałem się ukazać człowieka, którego miłość ojczyzny była tak wielka, że stała się namiętnością, podobnie silną, jak bywają namiętności cielesne. Namiętność stanowi tak mocną intensywność przeżycia, że podporządkowuje ono sobie całego człowieka. Tak, można niesentymentalnie dbać o piękno ojczystego kraju — i uważać to za sprawę niezmiernie ważną. Dla dobra swojej ziemi, ludzi i kultury ojczystej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.