nieskatalogowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie potrzeba przecież tłumaczyć jakie znaczenie ma opracowanie księgozbioru: każda niezinwentaryzowana i nieskatalogowana książka to strata dla czytelnika. Nie można mówić o normalnej pracy z czytelnikami, o zdobywaniu nowych czytelników, o organizowaniu jakiejkolwiek pracy konkursowej jak długo księgozbiory bibliotek gromadzkich nie zostaną w pełni opracowane. A na przykład w powiecie giżyckim jeszcze przed paroma miesiącami opracowanych, czyli praktycznie dostępnych dla czytelników było tylko 27°/o księgozbiorów reszta to pozycje martwe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.