niesklasyfikowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zaliczyć tu można pięć pierwszych haseł, co daje w sumie ponad 36% wszystkich wypowiedzi (łącznie z niesklasyfikowanymi). Pewną wątpliwość budzi kategoria „jest dla mnie wszystkim” — należy więc przyjąć, że także rozrywką, środkiem na zapomnienie itp. Może się także zdarzyć, że pod hasłem „pomaga w życiu” mieszczą się TÓwinież intencje o charakterze emocjonalnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.