nieskompromitowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ności mącić. Oddaje przeto wnet jego czynności człowiekowi wielce poważnemu i światłemu, księciu Y...; ale ten, zanim je objął, wraz z wielu innymi, których — acz ludzi nieskompromitowanych wobec władz ros. — w owych czasach masalnie zabierano i wywożono, został ujęty i wywieziony na daleki Wschód. Dyrektorstwo księcia Y... nie wiemy, czy miało parę dni istnienia, lecz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.