nieskoncentrowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiadomości, które otrzymałem od Wędkiewicza, były dla mnie druzgocące. Okazało się bowiem, że mój obraz sytuacji w kraju, jaki miałem w Ameryce aż do swego wyjazdu, był całkowicie błędny. W Ameryce do końca swego pobytu w najlepszej wierze przedstawiałem w rozmowach i na wiecach, że NKN i Piłsudski idą ręka w rękę i że brygady legionowe, chociaż nieskoncentrowane, stanowią jedność. Pod hasłem tej jedności zbieraliśmy w Ameryce składki dla akcji legionowej. Nie wiedziałem nic, że cały ten obraz był już od 1915 r. fałszywy, ponieważ nie doszły mnie z kraju żadne informacje ani co do rozłamu, ani co do jego ostrości. Wyglądało na to, że celowo trzymano mnie w takiej nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.