nieskondensowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_3461.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Weźmy przykład. We frazie nominalnej statua Myronis11 morfem genetiwu tylko w jednej interpretacji pełni funkcję syntaktyczną (mianowicie w interpretacji — posąg przedstawiający Myrona), kiedy fraza ta jest rozumiana jako wyrażenie kompletne, zupełne, ponieważ rzeczownik posąg znaczy prymarnie to samo, co czasownik przedstawiać, a więc jest terminem relacyjnym. Inne interpretacje byłyby w ogóle niemożliwe, gdyby frazę tę rozumieć jako wyrażenie zupełne, nieskondensowane. A więc inne interpretacje wymagają uznania jej za wyrażenie niezupełne, z którego usunięto predykat. Końcówka genetiwu będąca w istocie rzeczy znakiem intratekstualnym staje się substytutem wyzerowanego predykatu (lub wyzerowanych predykatów), w cytowanym przykładzie należeć lub być wykonanym: statua Myronis2 = posąg należący do Myrona statua Myronis3 = posąg wykonany przez Myrona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.