nieskonkretyzowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w treść, a nawet ulegają zmianom. Nie mogą one tedy być nieskonkretyzowanymi tendencjami albo formalnymi i jakże często w życiu zaniedbywanymi przepisami, ale muszą żyć w świadomości pracowników, spełniać rolę naczelnej normy całokształtu prac i wysiłków instytucji. Te założenia podstawowe decydują...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.