nieskonsolidowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z powodu, że spółdzielnia rozszerzała się przez skupianie innych, a nie drogą rozwoju wewnętrznego, jej organizacja jest nieskonsolidowana a nawet rozstrzelona. Oto fakty: działalność spółdzielni rozszerzona została na olbrzymi teren, który organizacyjnie nie został opanowany, a nawet opanowany jest przez inne spółdzielnie. Jak dalece bezplanową jest organizacja, świadczy fakt, że Unja posiada sklepy w 83 gminach, a członków liczy tylko w 32 gminach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąbrowski, Saturnin 1927. Spółdzielcza Belgja (wrażenia z wycieczki), Warszawa : Wyd. Związku Spółdzielni Spożywców Rz. P.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.