nieslawistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podejmowanych w tym zakresie na terenie • serbskochorwackim. Strona slawistyczna (w danym wypadku serbokroatystyczna) jest tu słabszym partnerem, po pierwsze dlatego, że nie ma, czy też zbyt mało jest wcześniejszych prac przygotowawczych, po drugie — z przyczyn personalnych (brak językoznawców przygotowanych do tego typu pracy, a nadto lepszych specjalistów absorbują inne projekty). W takich warunkach cała praca podporządkowana jest potrzebom partnera nieslawistycznego (a często i niesłowiańskiego), doświadczeniom wyniesionym z konfrontacji danego języka niesłowiańskiego z innymi niesłowiańskimi, teoriom lingwistycznym dominującym w odpowiednich krajach itp. Często przy tym część przynajmniej członków zespołu nie ma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.