niesocjologizujący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tu trzeba powrócić do sporu Żółkiewskiego ze szkołą z Tartu, do zarzutu, że Lotmanowska kontynuacja formalizmu rosyjskiego rozporządza zbyt wąskim rozumieniem kultury jako mechanizmu semiotycznego do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji, bez uwzględniania zależności i uwarunkowań tekstów kultury. Nazwałbym to zarzutem uprawiania semiotyki niesocjologizującej, zarzutem autonomizmu semiotycznego. Iwanow „odwołujący się zawsze do różnych języków” jest właśnie autonomistą semiotycznym, a Żółkiewski, podkreślający rozstrzygającą rolę praktyk społecznych jest heteronomistą semiotycznym. Gdyby utrzymywać, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.