niesparametryzowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nieco inaczej ujmuje kwestię wrodzoności gramatyk jądrowych Jan Koster - jeden z czołowych przedstawicieli tego europejskiego nurtu myśli generatywistycznej, który jest rozwijany przez uczonych zgromadzonych wokół stowarzyszenia zwanego Generative Linguists of the Old World (GLOW). W największym skrócie można powiedzieć, iż Koster postuluje istnienie wrodzonego, niesparametryzowanego jądra wszystkich języków naturalnych: „Bazowa, nienacechowana dziedzina ma być częścią wszystkich języków bez parametryzacji" (J. KOSTER, 1985, s. 9). Natomiast parametry traktuje Koster jako „przełączniki (switches) po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1990. Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Praca zbiorowa, Poznań : PTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.