niespontaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozwój pojęć naukowych zaczyna się u dziecka na tym poziomie, którego zwyczajne pojęcia życiowe zwykle jeszcze nie osiągnęły. Dziecko przy pomocy różnorodnych niespontanicznych operacji słownych i innych niespontanicznych operacji z tym pojęciem poznaje i uświadamia sobie pojęcia naukowe. Dziecko poznaje pojęcia życiowe spontanicznie, zaczynając od zetknięcia się z przedmiotem, natomiast — naukowe — od pośredniego poznania przedmiotu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.