niesporadyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ówczesnym stanie techniki przemysłowej było bardzo uciążliwe. Niebawem Berthollet stwierdził, że również podchloryny, znacznie łatwiejsze w użyciu niż chlor mają doskonałą zdolność bielenia. I wówczas zaszedł niesporadyczny przypadek w świecie naukowym: Berthollet przekazał tę wiadomość J. Wattowi, ten ze swej strony poinformował o tym kilku zainteresowanych w Glasgow; w rezultacie w 1789 r. Chr. Tennant pobrał patent najpierw na wyrób roztworu wapna bielącego, a w roku następnym opracował i opatentował dodatkowo metodę produkcji suchego wapna bielącego, otwierając w ten sposób okres przemysłowego rozwoju produkcji środków bielących...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Eugeniusz 1962. Dzieje chemii i przemysłu chemicznego, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.