niesprzeniewierzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dziesiąt dziewięć. Przy czym decyzje o umorzeniach wymagają dodatkowego rozpatrzenia w obecności czynnika również politycznego, w składzie przynajmniej trzech osób, jak też zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami w trzech egzemplarzach na piśmie, jak też świadectwa o niekaralności, w tym o niesprzeniewierzeniu mienia społecznego, z pieczęcią okrągłą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myśliwski, Wiesław 1989. Drzewo, Szczecin : Glob
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.