niestatek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lata terminowania w szkole doświadczenia przeciągnęły się u niego dobrze w dojrzały wiek raęzki, co także dowodzi potężnej żywotności, wielkiego zasobu nietylko cielesnych, ale i duchowych sił, Z tego powodu wszystko co pisał w swoim niestatku, kiedy to biesiadował i hulał w dzień, a rymował po nocach, miało cechę widocznej dorywczości; myśl jedna obracana na wszystkie strony, pospolitość najprozaiczniejsza, powiązana luźneini rymami, niekiedy zaś potok szczęśliwego poetycznego wyrażenia się, lecz na to tylko, aby go zalała powódź najprozaiczniejszej gadaniny, — słowem, zasługa Keja zeszłaby tylko do strony filologicznej, gdyby był sobie nie zdobył tego stanowiska, jakie potomność mu przyznała, przez napisanie w późniejszych latach Żywota 'poczciwego człowieka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.