niesubstancjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mogła ona przejawiać się w postaci materii lub ducha tworząc w ten sposób dostępną człowiekowi rzeczywistość. Substancjonalność była więc jedną z cech siły, ale u podłoża każdego przedmiotu materialnego lub duchowego leżał zawsze byt niesubstancjonalny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo