niesubstytut

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Owe różnice w gramatyce powierzchniowej sięgają niekiedy tak daleko, że niektóre substytuty określa się jako należące do innej części mowy niż odpowiednie niesubstytuty: taka jest np. sytuacja w angielskim, gdzie zaimków nie można po prostu przypisać żadnej z klas N, NA, NY itd. (§ 26.4), i w chińskim, gdzie demonstratiwa i zaimki osobowe to dwie z pięciu podklas większej klasy imion (§ 26.2). Z drugiej strony, np. w japońskim,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.