niesukcesywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2) w wierszu tym „wirtualny przebieg percepcji organizowany jest w sposób irytująco sprzeczny” (s. 92). Aby tekst właściwie zinterpretować, konieczny jest „niesukcesywny, nielineamy przebieg percepcji”, konieczne jest uwzględnienie wielogłosowości, funkcji asocjacyjnej wątków słownych i asocjacyjnej syntagmatyki tematów, organizacji tekstu, paralelizmu kompozycyjnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1990. Słowo Norwida, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.